Всього: 0 шт₴0

Порядок рекламації

ТзОВ "Креатіватор"

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Берегове, Закарпатська обл., 90202, Україна

Код ЄДРПОУ 41108584

Рахунок: UA643122480000026007041001212

в АТ "КОМІНВЕСТБАНК"

(надалі «Продавець»)I. Загальні положення

1. Цей порядок регулює умови та способирекламації товарів, які Покупець придбав у Продавця на підставі договору, укладеного на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку, зокрема мережі Інтернет).

2. Порядок рекламації є невід’ємною частиною договору купівлі-продажу, укладеного на відстані між Продавцем та Покупцями (фізичними та юридичними особами).

3. Відносини, що виникають між Покупцем і Продавцем товарів, робіт та послуг регулюються, зокрема, положеннями Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист прав споживачів».

II. Дефекти товарів

1. Товар має дефекти, якщо він не має властивостей, зазначених на сайті www.kreativator.com.ua та погоджених між Продавцем та Покупцем шляхом заключення договору купівлі-продажу.

2. У випадку, якщо товар має дефекти, Покупець має право подати рекламацію, тобто заявити про виявлені недоліки у придбаній продукції та вимагати виправлення ситуації.

III. Відповідальність за дефекти, якщо покупець є споживачем (фізичною особою)

1. Якщо Покупець є споживачем, Продавець (Виробник) несе відповідальність за дефекти, що виникають також після придбання товару протягом гарантійного строку, який становить 24 місяці з дня отримання товару. Гарантія не розповсюджується на зношені товари, що вичерпали свій ресурс (знос, спричинений використанням товару).

2. При отриманні товаруПокупець повинен переконатися в цілісності відправлення. Якщо на пакованні є значні механічні пошкодження, Покупець зобов'язаний перевірити стан товару та у разі його дефектів скласти акт, який повинен бути підписаний як Покупцем, так і представником перевізника. Перевізник несе відповідальність за пошкодження товару під час його транспортування до Покупця. На підставі акту після вирішення ситуації з перевізником, буде прийнято відповідне рішення щодо надання компенсації Покупцю (виготовлення нового продукту, знижка або повернення сплачених коштів).

3. Якщо Покупець при отриманні продукту виявить дефект, за який несе відповідальність Продавець, то Покупцю не вагаючись потрібно повідомити Продавця про скаргута повернути продукт в оригінальномупакованні. Скаргу потрібно подати електронною поштою або телефоном, а товар надіслати на адресу продавця: вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Берегове, Закарпатська обл., 90202, Україна. Поштові витрати, пов’язані з рекламацією, оплачує Покупець. Продукт Продавцем приймається виключно чистий, механічно неушкоджений. Продавець не зобов’язаний приймати забруднені товари, які не відповідають гігієнічним нормам.

4. Інтернет-магазин має таблицю розмірів для кожного продукту. Що стосується одягу, то його реальний розмір може відрізнятися від вказаних значень на ±5%, що спричинено специфікою виробництва та не є підставою для подання скарги.

5. У випадку виявлення дефекту, який можна усунути, Покупець має право на його безкоштовне та своєчасне усунення. Якщо це дефект, який неможливо усунути і який перешкоджає нормальному користуванню річчю, Покупець має право обміняти товар на новий або відмовитися від договору.

6. Всі скарги розглядаються в індивідуальному порядку. Якщо Покупець пред'являє претензію, то Продавець зобов’язаний якнайшвидше її розглянути. Рішення щодо рекламації приймається негайно, у складніших випадках-протягом 3-х робочих днів з дати подання претензії, а у деяких випадках, коли потрібна складна технічна оцінка стану виробу- протягом 30 днів. Розгляд претензії не може тривати більше ніж 30 днів від дати її подання. Продавець зобов’язаний повідомити Покупцю телефоном, листом, SMS-повідомленням або електронною поштою результати розгляду його претензії. Безрезультатне спливання цього періоду вважається суттєвим порушенням угоди. В такому випадку Покупець має право відмовитися від договору або обміняти товар на новий.Якщо товар обмінюється на новий, гарантійний термін починає діяти з моменту його отримання.

IV. Відповідальність за дефекти, якщо покупець є юридичною особою

1. Продавець несе відповідальність за дефекти товарів, які існували до моменту доставки товару, навіть якщо дефекти будуть виявлені вже після доставки. Продавець також несе відповідальність за дефекти, які можуть виникнути після доставки товару, якщо ці дефекти спричинені порушенням обов’язків Продавця.

2. Продавець зобов'язаний доставити товари Покупцю в кількості та якості, що визначені договором. Крім того, Продавець зобов’язаний забезпечити пакування та відправку товарів способом, визначеним у договорі. Якщо Продавець порушує зобов’язання, вказані у цьому пункті, то вважається, що товари мають дефекти, причому дефектом вважається також помилкова доставка іншого товару.

3. Продавець не несе відповідальність за дефекти товарів, про які Покупець на момент укладення договору знав або повинен був знати, якщо тільки дефекти не стосуються характеристик товару, які він відповідно до угоди мав мати.

4. Якщо доставка товару з дефектами суттєво порушує договір, Покупець має право:

а) вимагати усунення дефектів шляхом заміни товару або доставки відсутнього товару;

б) вимагати усунення дефектів товару, якщо їх можна виправити;

в) вимагати розумну знижку;

г) відмовитися від договору.

5. Якщо доставка товару з дефектами є неістотним порушенням договору, Покупець може вимагати:

- доставку відсутнього товару;

- усунення його вад (дефектів);

- знижку.

6. Покупець може пред'явити свої вимоги щодо несення відповідальності за вади (дефекти) електронною поштою або листом, причому і в одному і в другому випадках скарга вважається заявленою після надходження товару Продавцю для оцінки претензії та прийняття рішення щодо способу вирішення ситуації.


V. Вирішення спорів

1. Всі спори та суперечки, що виникають між Продавцем та Покупцем, вирішуються шляхом переговорів.

2. У разі недосягнення згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України, у тому числі в судовому порядку.

VI. Заключні положення

1. Правовідносини, не врегульовані цим Порядком, підпадають під дію відповідних положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів» та інших загальнообов'язкових правових норм, що регулюють, зокрема, захист споживачів.

2. Цей Порядок рекламації діє з моменту його опублікування на сайті Продавця.

3. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цього Порядку і всі Покупці, що укладають договір купівлі-продажу з Продавцем, погоджуються з даним Порядком.

Дизайн власного продукту

Швидка доставка Якісний цифровий друк Подарунок до замовлення Кількісні знижки до 50%